Sklep
Zobacz katalog

    Formularz kontaktowy

    KLUBY PERFECT COLL

 

Dane Rejestrowe:

Perfect Coll Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000513735 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 525 25 89 153. REGON 147290113. Kapitał zakładowy 5.000 zł

Numery kont bankowych:

PLN 62 1140 2004 0000 3202 7520 0371            USD 13 1140 2004 0000 3512 0304 8592             EUR 53 1140 2004 0000 3412 0304 8600

GBP 20 1140 2004 0000 3312 0357 6147           CHF 68 1140 2004 0000 3712 0357 6154