Sklep
Zobacz katalog

    Formularz kontaktowy

    KLUBY PERFECT COLL

 

Dane Rejestrowe:

Perfect Coll sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szkutników 2C, 84-230 Rumia. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000513735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL-525 25 89 153. REGON 147290113. Kapitał zakładowy 2.060.000 zł.

Numery kont bankowych:

PLN 76 1050 1025 1000 0090 8021 5669            USD 41 1050 1025 1000 0090 8022 1246             EUR 54 1050 1025 1000 0090 8021 5677

GBP 46 1050 1025 1000 0090 8022 1253           CHF 68 1140 2004 0000 3712 0357 6154

Perfect Coll Sp. z o.o. zrealizowało w 2019 roku Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „EKSPANSJA JAPONII”. Celem projektu było nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz zwiększenie eksportu na kraje azjatyckie. Cel projektu został osiągnięty.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 82 534, 67 zł WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 41 267,33 zł