Sklep
Zobacz katalog

    Formularz kontaktowy

    KLUBY PERFECT COLL

 

Dane Rejestrowe:

Perfect Coll sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szkutników 2C, 84-230 Rumia. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000513735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL-525 25 89 153. REGON 147290113. Kapitał zakładowy 2.060.000 zł.

 

Numery kont bankowych:

PLN: PL76 1050 1025 1000 0090 8021 5669
Kod BIC/Swift: INGBPLPW
Nazwa banku: ING

 
USD: PL41 1050 1025 1000 0090 8022 1246 • EUR: PL54 1050 1025 1000 0090 8021 5677 • GBP: PL46 1050 1025 1000 0090 8022 1253 • CHF: PL68 1140 2004 0000 3712 0357 6154

Perfect Coll Sp. z o.o. zrealizowało w 2019 roku Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „EKSPANSJA JAPONII”. Celem projektu było nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz zwiększenie eksportu na kraje azjatyckie. Cel projektu został osiągnięty.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 82 534, 67 zł WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 41 267,33 zł