Sklep
Zobacz katalog

    Formularz kontaktowy

    KLUBY PERFECT COLL

 

Регистрационные данные:

Perfect Coll Sp. z o.o. с местонахождением: ул. Gwiaździsta 7D lok. 5, 01-651 Варшава. Зарегистрированная под номером KRS 0000513735 Районным судом ст.г. Варшавы в Варшаве, XII Хозяйственным отделом Государственного судебного реестра, KRS: NIP 525 25 89 153 ОКПО 147290113 Уставный капитал 5.000 злотых.

Предохранение:

Perfect Coll Sp. z o.o. застраховано на 5.000.000 злотых в известной страховой фирме.

Номер банковских счетов:

PLN 62 1140 2004 0000 3202 7520 0371            USD 13 1140 2004 0000 3512 0304 8592             EUR 53 1140 2004 0000 3412 0304 8600

Perfect Coll Sp. z o.o. zrealizowało w 2019 roku Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „EKSPANSJA JAPONII”. Celem projektu było nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz zwiększenie eksportu na kraje azjatyckie. Cel projektu został osiągnięty.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 82 534, 67 zł WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 41 267,33 zł